Jogszabályok 55/2012(X.29) Új

Száraz felszálló vezeték nyomáspróba

28/2011 (IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, II. FEJEZET:

A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA

37. § 
(1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraz tûzivíz-vezeték rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomás próbázni.

(2) A száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves felülvizsgálata során a 35. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

a) a betáplálási pont tûzoltógépjármûvel történõ akadálytalan megközelíthetõségét,

b) a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelû csonkkapocs meglétét,

c) a szekrények akadálytalan megközelíthetõségét,

d) az ajtók értelemszerû és megfelelõ mûködését,

e) a szerelvények épségét, mûködtethetõségét,

f) a szekrényben a tûzcsap és a rászerelt „C” jelû csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,

g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetõséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét, és

h) a csõvezeték légteleníthetõségét.

(3) A felülvizsgálatot végzõ személy a tapasztalt hiányosságok esetén intézkedik az üzemszerű állapot visszaállítására.

(4) A tûzcsapszekrénybõl az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végzõ személy eltávolítja.

(5) A teljes száraz tûzivíz-vezeték rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke – a betápláló

csonknál mérve – 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Talajszint alatti, és nehezen megközelíthetõ területek védelmére kialakított száraz tûzivíz-vezeték rendszer féléves felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy az általános feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási lehetőségek meglétét, megfelelőségét.
Hő és füst elleni védelem

28/2011 (IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, V rész XXIII FEJEZET:

292. §
 Az építmények kialakítása során biztosítani kell, hogy

a) a felszabaduló hõ és füst a lehetõ leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba,

b) a felszabaduló hõ ne csökkentse káros mértékben a teherhordó szerkezetek állékonyságát,

c) az erre szolgáló eszközök, berendezések az elõírt idõtartamig hatékonyan és üzembiztosan működjenek,

d) a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlõdõ hõ és füst ne, vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgező gázok hiánya), a menekülési útvonalra előírt egyéb feltételekkel közösen,

e) a tûzoltóságnak legyen lehetõsége a hõ és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és tűzterjedés befolyásolására, és

f) a tűzoltás elõsegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelõ füstmentes levegõréteg.